Van onze teamcaptain

Zo daar sta je dan met je toezegging om “even” een stukje voor ons blog te schrijven. Zo’n toezegging is altijd zo gedaan maar het uitvoeren, daar moet je wel even de tijd voor nemen. Je legt jezelf iets op om als je iets schrijft niet met de bekende clichés op de proppen te komen maar eigenlijk is daar helemaal niets op tegen.

Bovendien voel je als teamcaptain ook de verplichting om een blog-bijdrage te leveren. Over het invullen van teamcaptain is het trouwens goed om daar direct een nuancering in aan te brengen. Binnen ons team doen we dat namelijk als kernteam met elkaar, om op die manier de taken en verantwoordlijkheden te delen en te verdelen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een fantastische climax rondom de pinksterdagen. En eigenlijk is dat elk jaar, voor mij inmiddels al 15 jaar, gelukt.

Maar natuurlijk moet je in de voorbereiding alle zeilen bijzetten om alles tot in de puntjes te regelen. En dan nog word je soms verrast, zelfs na 15 jaar. Dat dingen anders lopen dan gepland. Maar dat zorgt ook telkens weer voor de uitdaging om dat met elkaar op te kunnen lossen. Het is wel duidelijk dat een goede voorbereiding essentieel is. Een Roparun doe je niet even.

Vorig jaar is ons team gestart vanuit Hamburg. Dat zorgde voor nog meer voorbereiding omdat de ‘automatische piloot’ om te starten vanuit Parijs losgelaten moest worden. Dat was spannend, maar is wel goed bevallen. En dus is ook de keuze dit jaar gemaakt om vanuit Hamburg te starten.

Dat gaan we doen met een aantal nieuwe teamgenoten die we ook graag willen besmetten met dat voor mij/ons bekende Roparun-gevoel.  Aan de voorbereiding tot op dit moment kan het niet liggen. Ik zie een grote betrokkenheid van de teamleden als het gaat om te werken aan ons doel om een zo groot mogelijke financiële bijdrage te kunnen leveren aan de stichting Roparun. Tijdens onze eigen teambijeenkomsten, de testloop, de routeverkenning, de collectes en acties die we reeds hebben vastgesteld gaan we er namelijk voor zorgen dat het sportief en financieel weer een prachtig Roparun-jaar zal worden.

Emo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *